magasinering-flytt-stockholm

Förvara möbler och ägodelar tryggt i våra bevakade magasin. Ska du resa bort och hyra ut lägenheten i andrahand, eller kanske har du möbler och ägodelar som du inte vill göra dig av med! Kanske behöver du förvara möbler i samband med er privatflytt eller kontorsflytt. I så fall är magasinering hos oss ett säkert och bra alternativ för kortare eller längre tid.

 

Våra magasin är uppvärmda, larmade och bevakade. De är anpassade efter de krav som våra kunder och försäkringsbolag ställer på säker magasinering. Det är med andra ord tryggt att låta ACTUS ta hand om dina tillhörigheter tills du behöver dem igen.

 

För att ni skall få lägsta möjliga kostnad för er magasinering, hjälper vi er med att maximalt stuva era tillhörigheter på ett effektivt sätt. Detta kan våra erfarna packmästare hjälpa till med, och på detta sätt betalar du inte mer än nödvändigt för förvaringen. Våra packmästare är utbildade och mycket noggranna med packningen och dessutom mycket vana att hantera ömtåliga och värdefulla saker.

 

Magasinerings och lagertjänster.

Är ni i behov av en samarbetspartner som hanterar ert lager, lagerhantering och magasinering i Stockholm.
Vi har centralt lager i Stockholm och egna bilar som går runt inom 08-området dagligen. Vårt magasin är varmbonat och ytorna är flexibla efter era önskemål. Larm och skyddsklass 2 med väktarutryckning och övervakning.
Vi hanterar även er bokföring och har avtal med kontrollerad förbränning och hanterar hela förloppet med garanterad destruktion av er bokföring och journaler.
Vi kan efter uppgörelse även ta åt oss olika typer av tredjepartslogistik, produktförädling, paketering och distribution.
Bygglogistik är ofta ett problem, trånga ytor, svåra att avgränsa och larma. Detta löser vi med att vi hanterar ert gods via vårt lager och kör ut material till era etableringar efter avrop eller förutbestämt schema.