Anlita en flyttkonsult för magasinering & lagring

Att flytta handlar om väldigt mycket mer än att ”bara” transportera ägodelar och möbler. Nya hem och lokaler innebär ofta också helt nya former av planlösningar och behov av inredning. För att förenkla processen är det därför bra att redan i ett tidigt skede planera för möbleringen i de nya utrymmena. Om man gör det och undviker att ta med sig saker som det i slutändan ändå inte finns plats för underlättas uppackningen och flytten går både snabbare och smidigare. 

En erfaren och professionell flyttkonsult vet mycket om hur man bäst organiserar flyttlådor, interiör och möbler i samband med en flytt för att så enkelt som möjligt hitta lösningar som fungerar i de nya lokalerna. Men först måste du ha gjort grundläggande sortering och kommit fram till vad som ska ingå i flytten. Om du i detta läge har svårt att ta beslut om att slänga material kan det vara ett bra alternativ att magasinera dina eller företagets ägodelar. Vid val av magasinsutrymme är följande viktigt att tänka på:

Bevakning

Bara för att du inte har plats eller användning för vissa möbler eller ägodelar just nu så innebär inte det att de inte kommer att behövas framöver. Därför är det viktigt att lokalen där du magasinerar dina tillhörigheter är säkrad mot intrång. Larm och bevakning är två insatser som minskar risken för  inbrott, och därför är det bra att anlita en flyttkonsult som erbjuder övervakad magasinering.

Uppvärmning

Genom att förvara dina ägodelar i uppvärmda magasin minskar risken för att de ska skadas eller förstöras av fukt, röta eller mögel under magasineringen. Oavsett om du behöver förvara dokument, möbler, tavlor eller annan konst, så fungerar det med andra ord utmärkt i uppvärmda utrymmen. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att känsliga tillhörigheter packas in ordentligt, inte bara under transport utan även under magasinering.

Yta

Det finns magasin i många olika storlekar, men genom att packa dina tillhörigheter på ett effektivt sätt så kan det visa sig att du inte behöver så stor yta som du först trodde. Något som i sin tur gör att du sparar in pengar för hyra av utrymmet. En erfaren och kompetent flyttkonsult i Stockholm eller andra städer kan hjälpa dig till optimal lagring, utan att riskera att skada ömtåliga ägodelar.

Kontakta ActusFlytt när du vill hyra magasin eller när du behöver flytthjälp. Deras packmästare är utbildade och mycket varsamma med alla former av möbler och ägodelar, och de erbjuder alltid förvaringsutrymmen som är både uppvärmda och bevakade. Mer information hittar du på deras webbplats. 

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis ActusFlytts åsikter.”