Anlita experter och släpp flyttstressen

I dag är det inte ovanligt att en flytt ställer till stora problem för de inblandade. Livet rullar redan på i 180 och det är inte alltid lätt att hitta tid att ta hand om packning, transport och uppackning av sina saker vid en flytt. Detsamma gäller företagsflyttar. Ett företag har ofta ett tajt tidsschema som de måste hålla sig till för att affärerna ska gå som väntat och produktiviteten inte ska minska. En flytt kan innebära ett stort avbrott i den ordinarie verksamheten och riskera både affärer och resultat.

För att råda bot på den stressen som en flytt ofta innebär kan man anlita en flyttfirma, som exempelvis ActusFlytt. De tar hand om allt som har med flytten att göra från nedmontering och packning till uppackning och installation. Deras medarbetare löser alla problem som kan tänkas uppstå under flyttens gång. Genom åren har ActusFlytt skaffat sig ett gott rykte både när det gäller företagsflytt och privatflytt och är idag en av de främsta flyttfirmorna i landet.

Alla i personalen på ActusFlytt utmärker sig genom professionalitet, kunskap och erfarenhet av såväl företagsflytt som privatflytt. De är uppdelade i olika arbetsgrupper. Inför en flytt besöker den tillsatta arbetsgruppen kundens lokaler, respektive hem, för att göra sig en uppfattning om och förbereda sig på hur flyttprocessen ska se ut. När de har färdigställt en plan för flytten kan de sätta igång och packa.

Packningen görs effektivt men med omsorg och på ett sådant sätt att inget ska skadas under transporten. Vid en kontorsflytt kan det handla om både viktiga papper och värdefull utrustning. Efter att allt har packats lämnas det över till transporten som övervakas tills allt kommit fram till den nya adressen.

ActusFlytt använder emballage, lådor och utrustning som är särskilt anpassade för kontorsflytt för att försäkra sig om att inget skadas eller försvinner under flytten. Bland annat använder de olika flyttkartonger, emballagematerial, skumgummi, tejp och etiketter för att underlätta placeringen av kartonger och dylikt. Allt detta bidrar till att kunderna kan känna sig trygga när de lämnar över sina värdefulla saker i händerna på flyttfirman.

“Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis ActusFlytts åsikter.”