Att förebygga risker vid omlokalisering av ett företag

Det finns flera skäl till att en verksamhet väljer att omlokalisera sig. Det kan handla om bättre infrastruktur, bättre affärsmöjligheter, större lokaler, expansion, skador eller helt enkelt att kontraktet går ut. Vad flytten än beror på kan gemensamt sägas att en företagsflytt lätt kan bli utdragen och stressig. Det finns också en del risker som kan uppstå i samband med flytten, men genom att försöka förebygga dessa i god tid kan man flytta effektivare och utan förluster.

För att veta hur risker ska förebyggas måste man först ta reda på hur dessa risker ser ut och hur de uppkommer. Följande är en genomgång av några av de mest överhängande riskerna som kan uppstå i samband med en omlokalisering:

Störningar i arbetsflödet

Många företag och organisationer väljer att fortsätta arbetet även medan flytten pågår. Men trots att man kanske bara ska flytta en kort bit kan flyttkaoset ändå lyckas skapa störningsmoment i det vardagliga arbetet. För att förebygga detta kan man exempelvis ta in extra personal innan flytten sker för att beta av det arbete som ska utföras. Ett annat sätt att flytta smidigt är att ställa i ordning den nya lokalen innan du flyttar över personal och utrustning från den gamla. På så vis blir det minimalt med förseningar.

Förlorade kunder

Ett av de värsta scenarier när man flyttar en verksamhet handlar om att tappa kontakten med lokala kunder. Vid en kontorsflytt i Stockholm får du till exempel räkna med att det finns flera konkurrerande verksamheter i området, och flyttar du kan de mindre lojala kunderna helt enkelt välja en annan leverantör. Ju fler alternativ som finns att välja mellan, desto svårare kan det vara att skapa varaktiga relationer med sina köpare. För att förhindra att man förlorar kontakten med kunderna kan man försöka skapa personliga relationer. Det kan också vara fördelaktigt att informera kunderna om flytten i god tid för att lättare koordinera kommunikation och arbete.

Lokala förhinder

Vid omlokaliseringen kan det uppstå praktiska hinder som lokala skattetaxor, avtalsproblem, trafikförhinder, tillgänglighet osv. För att lösa dessa problem krävs att du studerar den fysiska och kulturella miljön den nya lokalen ligger i. Genom att planera i förväg kan man förhindra att riskerna blir faktiska problem när man väl flyttat in.

Genom ordentlig planering och koordinering, både internt och externt, kan många av dessa risker reduceras och flytten kan genomföras på ett smidigt och effektivt sätt som inte stör verksamheten. Om du ska flytta din verksamhet och är i behov av professionell flytthjälp i Stockholm kan du vända dig till ActusFlytt. De erbjuder snabb flytthjälp för både företag och privatpersoner.

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis ActusFlytts åsikter.”