Behöver du magasinera möbler i Stockholm vid flytt, renovering och ombyggnationer?

Att magasinera dina möbler i Stockholm är nyckeln till mer utrymme och mindre stress när du är mitt uppe i en flytt och när du ska renovera eller bygga om ditt hem. 

Magasinera vid bygg och renovering

Att renovera eller bygga är ofta ett omfattande projekt, speciellt om du ska renovera stora delar av hem ─ oavsett om det är en villa eller en lägenhet. Det är lätt få smått panik över alla saker som står i vägen för arbetet, samt att de ofta saktar ned hela projektet då man måste vara extra försiktig att inte skada och/eller smutsa ned något. 

I sådana fall är det en god idé att magasinera möbler och annat bohag i Stockholm i ett förråd. Det säkerställer att du eller firman du anlitat kan fokusera på ombyggnationen eller renoveringen och inget riskerar att gå förlorat. 

Magasinera vid flytt och liknande

Om du planerar att flytta, ska byta kontorslokal eller resa bort under en längre period och i samband med det hyra ut ditt hem är det inte alltid helt lätt att veta vad man ska göra med sina ägodelar under tiden. Många äger inte en egen container eller ett annat lämpligt utrymme att förvara sina ägodelar. 

I sådana fall kan du anlita en flyttfirma som Actus Flytt för att magasinera möbler i Stockholm, såväl som annat bohag. Det säkerställer att dina möbler och bohag förvaras på en säker, uppvärm och övervakad plats som säkerställer att de är säkra dygnet och året runt.

Vad kostar det att magasinera möbler i Stockholm?

Det går inte att fastställa ett fast pris för hur mycket det kostar att magasinera möbler i Stockholm. Det beror på en rad olika faktorer inklusive:

  • Hur länge du behöver magasinera dina möbler i Stockholm
  • Hur stort utrymmet behöver vara för att få plats med dina möbler
  • Om du behöver möbeltransport i Stockholm fram till förrådet

Våra magasin

Actus Flytts magasin är uppvärmda, larmade och bevakade där vi anpassar dem efter de krav som våra kunder och deras försäkringsbolag ställer på trygg magasinering. För att du ska få lägsta möjliga kostnad för att magasinera möbler i Stockholm hjälper vi er med att stuva undan dina tillhörigheter på ett effektivt sätt. 

Vi erbjuder även möbeltransport i Stockholm i samband med din flytt, renovering eller ombyggnation för att transportera möbler och annat bohag till våra magasin. 

Vi har förståelse för att det kan vara bråttom under en flytt och du behöver snabb service gällande magasinering av möbler och andra tillhörigheter. Vi försöker alltid att möta våra kunders förfrågningar och lösa flytt och magasinering i Stockholm när du har ett behov av det.

Men för att säkerställa att vi kan lösa flytt och magasinering i Stockholm åt dig och ha plats för era ägodelar, kontakta oss i så god så tid som möjligt. Skulle du behöva komma åt någon av era tillhörigheter under tiden de är i vår säkra magasinering, kontakta oss så ordnar vi det.