Fördelar med extern magasinering och lagerföring

Om du driver ett företag som hanterar in-house lager och distribution har du förmodligen koll på hur viktig en effektiv lagerföring är för produktionskedjan. Men om man planerar att expandera eller ska flytta, vilka möjligheter finns för magasinering då?

Ett av de största skälen till att hyra ett lager är att det ökar företagets kapacitet. Det kan även handla om att man tillfälligt behöver någonstans att förvara varor, produkter eller inventarier. Följande är några fördelar som kan komma av att hyra ett lager:

Du kan utnyttja lokalerna till fullo

När du hyr ett lager kan du vanligtvis få tillgång till den nya utrustning och teknologi som ofta finns på plats i hyresvärdens lokaler. Detta kan inkludera inventeringsutrustning, truckar, säkerhet, ordersystem osv. Hyr du ett lager med personal får du dessutom tillgång till deras expertis och kan vara säker på att dina tillhörigheter hanteras på ett korrekt vis.

Leveranser

Slutkunden kräver idag snabbare och snabbare leveranser, vilket kan sätta press på leverantör och återförsäljare. Genom att hyra ett lager kan du dock effektivisera arbetet och möta distributionskraven på ett sätt som även motsvarar din budget. Ett centralt lager gör det lättare att effektivisera distributionen vare sig det handlar om lastbil, tåg, flyg, båt eller lokala leveranser.

Flexibilitet

Att hyra ett lager kan göra din verksamhet mer flexibel. Du betalar vanligtvis bara för det utrymme du behöver, vilket gör det möjligt att både minska och öka din kapacitet vid behov. Detta blir speciellt användbart under försäljnings- och distributionstoppar som olika högtider där det är extra svårt att möta kundernas krav.

Tillfälliga lager

När du måste byta lokaler med kort varsel på grund av en flytt eller någon typ av olycka kan ett lager komma väl till hands. En del flyttfirmor erbjuder magasinering tillsammans med flytten så att du får chansen att förvara de inventarier du inte har möjlighet att ta med dig. Det kan även vara ett smart att magasinera medan du bygger om eller renoverar i väntan på att lokalen ska bli färdig att flytta in i.

Om du ska flytta ditt hem eller din verksamhet och är i behov av magasinering i Stockholm kan du vända dig till ActusFlytt & Express. De erbjuder säker magasinering till förmånliga priser i samband med din flytt.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos ActusFlytt.”