Hur du säkerställer korrekt arkivering av dokument under en kontorsflytt

Att flytta ett kontor är alltid knepigt. Det finns inte bara många möbler och saker att flytta, här finns även viktig information bland de tusentals dokument som finns utspridda över hela lokalen.

En stor del av dessa dokument kan vara företagets ekonomiska information, exempelvis årsbokslut och allt som har med bokföringen att göra. Enligt svensk lag ska denna information lagras i minst sju år. För många företag kan detta innebära ett flertal pärmar som tar värdefull plats i kontoret, och som dessutom är jobbiga att ha koll på vid en eventuell kontorsflytt. Med vår tjänst för arkivering i Stockholm behöver du inte tänka mer på detta, vi löser det åt dig. Vår arkiveringstjänst gör det möjligt för dig att förvara all din viktiga information och bokföring på ett säkert sätt som är i enlighet med bokföringslagen.

Vi erbjuder smidig och säker arkivering för företag

Även om det idag finns goda möjligheter att spara all dokumentation digitalt finns det fortfarande väldigt många papper och dokument att lagerföra på ett säkert sätt. Enligt bokföringslagen måste arkivering av dokument ske på ett betryggande sätt, vilket ställer vissa krav på lokalen där de ska förvaras. De får inte heller transporteras på ett sådant sätt att de kan skadas eller förstoras. Dessutom måste informationen vara lättillgänglig och överskådlig. Även om det till viss del är kundens ansvar att säkerställa att all information finns vid arkivering av bokföring kan vi även ge tips om olika sätt att organisera pärmar och dylikt, exempelvis genom att märka pärmarna så att du vet vad de innehåller och vilka årtal det handlar om. Detta underlättar även förvaringen genom att vi kan låta oss kartlägga vad du har i de olika lådorna och vart de är placerade. Ett tydligt system är väsentligt för att du snabbt och lätt ska kunna hämta ut de rätta dokumenten när det behövs.

Du hittar mer än bara arkivering i Stockholm hos oss

Vi är väl medvetna om alla krav som ställs på oss under både flytten och arkiveringen. Genom att erbjuda trygg och säker arkivering kan vi hjälpa företag i Stockholm att frigöra utrymme och även förvara all viktig information på ett säkert sätt. Detta är dock inte det enda vi kan göra för att underlätta företagens vardag och verksamhet. Vi erbjuder ett flertal praktiska tjänster riktade åt just näringslivet, från arkivering av dokument till, flyttningstjänster, magasinering och mycket mer.

Att flytta på allt från ett kontor till ett annat är oftast ett större jobb än vad de flesta tror. Dessutom kan det bli dyrt om du ser till förlorad arbetstid, speciellt om flytten tar längre tid än planerat. Att använda sig av ett professionellt flyttföretag är en bra utgångspunkt. På så sätt säkerställer du att flytten blir utförd på snabbast möjliga sätt, vilket minimerar både kostnad och den förlorade arbetstiden.

Förutom att hjälpa till med flytten kan vi även hjälpa till med förvaringen. Magasineringen går exempelvis ut på att vi förvarar både möbler och ägodelar i våra trygga magasin. Detta är en tjänst som passar utmärkt för företag som ska renovera lokalen eller kanske flytta helt och behöver en plats att förvara allt under tiden. Våra magasin är larmade och skyddare, med flexibla ytor som vi kan anpassa utefter våra kunders önskemål och behov. Det är inte bara själva förvaringen vi kan hjälpa till med, vi erbjuder även evakueringstjänster och flyttningstjänster.

Evakueringstjänsten går ut på att vi snabbt kan vara på plats för att flytta allt från en lokal. Det är en utmärkt tjänst vid exempelvis vattenskador eller stambyten. Att behöva evakuera en lokal och flytta på alla saker är trots allt stressigt, speciellt när tiden är knapp och det finns många viktiga saker att flytta på. När det är viktigt att flytta saker så snabbt, säkert och effektivt som möjligt eftersträvar vi att vara det självklara valet, både för företag och privatpersoner.

Oavsett om du är ute efter arkivering, olika flyttningstjänster eller våra  evakueringstjänster så står vi redo att ta emot dig som kund och hjälpa dig med det du behöver. Hör av dig till oss redan idag och berätta om vad du vill ha hjälp med så ser vi till att lösa allt åt dig.

 

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis ActusFlytts åsikter.”