Hur fungerar rutavdrag vid flyttstädning?

Visste du att du kan få rutavdrag vid flyttstädning? Det innebär alltså att du får dra av 50% av hela arbetskostnaden på din flyttstädning! Sedan 2020 har maximibeloppet ökat från 50 000 kronor upp till 75 000 kronor nu i 2021. 

Men hur fungerar rutavdraget vi flyttstädning egentligen? Vad gäller? När kan man och när kan man inte begära rutavdrag? Det är vad vi ska besvara i denna artikel.

Gäller rutavdraget även vid flytthjälp?

RUT står för “Rengöring, Underhåll och Tvätt” men som sedan 1 augusti 2016 även inkluderar avdrag av alla flyttkostnader i samband med att du anlitar flytthjälp. 

När kan jag få rutavdrag på flyttstädning och flytthjälp?

Rutavdraget gäller för flyttstädning såväl som flytthjälp vid flytt av möbler och bohag mellan bostäder, men även för att flytta saker till tillfälliga magasin. Det är viktigt att vara medveten om att rutavdraget endast innefattar själva arbetskostnaden. Notera att rutavdrag vid flyttstädning gäller vid flytt av bohag mellan bostäder, det gäller inte om du till exempel skulle köpa en ny soffa och önskar få den hemkörd.

Nedan är de områden du kan få avdrag för flyttkostnader:

 • Flytthjälp
 • Packning och uppackning
 • Bärhjälp
 • Lastning och lossning
 • Arbetstid för transporten

Krav för rutavdrag

För att kunna nyttja rutavdraget finns det vissa villkor som måste uppfyllas gällande dig som köpare, bostaden, utföraren och typen av arbetet.

#1 – KöparenDu behöver ha fyllt 18 år vid beskattningsåret utgång

 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90% av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska inkluderas i din deklaration följande år
 • Du ska ha rutavdrag kvar att nyttja
 • Du ska ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna dra av för rutarbetet
 • Dödsbo kan få rutavdrag enbart för arbeten som är utförda före dödsfallet

#2 – Bostaden

Du måste helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Vid dubbel bosättning räknas båda som bostad. Fritidshus, andelslägenhet och stugor som du äger eller hyr en kortare eller längre tid räknas också som din bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du betalat för arbetet.

#3 – Utföraren

Utföraren måste ha F-skatt eller så kan man anlita en person med A-skatt. Det avdrag för flyttkostnader som du får göra för arbetet motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen. Utföraren får inte vara en närstående person.

#4 – Typ av arbete

Utföraren som anlitats måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rutavdrag. Detta är ett delat ansvar mellan dig och utföraren. 

Viktigt att tänka på om rutavdraget

 • Rutavdraget vid flytthjälp kan endast nyttjas av privatpersoner ─ företag och föreningar omfattas inte av rut
 • Du behöver ha en inkomst och betalat tillräckligt med skatt för att kunna nyttja rutavdrag vid flyttstädning och flytthjälp. Detta för att rutavdraget räknas av från den skatt du betalat. Du kan aldrig få mer rutavdrag än vad du betalat i skatt. 
 • Kontroller så att du under årets lopp inte nått maxtaket för rutavdrag på 75 000 kronor ─ detta kan du göra hos Skatteverket
 • Rutavdraget är kopplat till individen. Är ni alltså flera i hushållet (t.ex. gifta eller sambos) har ni rätt till 75 000 kronor per person och kan också omfördela rutavdraget mellan er.

Vem ansöker om rutavdraget?

Det företag du anlitat ansöker om rut åt dig. Så det är inget speciellt du behöver tänka på. Vi på Actus Flytt tar hand om hela processen. Du kommer i samband med betalningen få en bekräftelse från Skatteverket antingen elektroniskt om du är ansluten till en digital brevlåda, eller hemskickad per post efter att vi ansökt om avdrag för dina flyttkostnader.