Magasinering i Stockholm – när du inte har plats i hemmet

Det finns många anledningar till varför man kan behöva magasinera delar av, eller hela sitt bohag.

Kanske ska du åka utomlands under en längre tid och vill hyra ut din lägenhet omöblerad under tiden? Kanske ska du jobba på annan ort ett tag, och vill då hyra ut bostaden under tiden? Kanske finns det helt enkelt inte plats för fritidsutrustning, som skidor och liknande i ditt förråd? Eller så står du mellan två bostäder under en månad eller två, och behöver någonstans att göra av dina saker?

Oavsett varför man väljer att använda sig av magasinering, så är det viktigt att bohaget och ägodelarna förvaras säkert och tryggt. För magasinering för möbler i Stockholm finns det många alternativ, och det man som privatperson eller företag bör titta efter när man undersöker kvaliteten på själva förrådslokalerna och magasineringen, är bland annat säkerheten. Finns det larm? Är det kopplat till en väktartjänst? Har lokalerna övervakning i form av till exempel kameror, så att man kan se den som eventuellt försöker ta sig in? Detta kan vara viktigt, speciellt om du vill förvara värdefulla designmöbler eller liknande.

En annan viktig punkt är hur själva förråden är utrustade. Är de rena och torra? Är de uppvärmda? Den här typen av frågor är viktiga att ställa sig om man har känsliga saker som kan påverkas av till exempel kyla och värme. Ett företag som erbjuder den här typen av förråd och magasinering i Stockholm är Actus Flytt. Med stor erfarenhet som flyttföretag och som flyttstädningsfirma har de satsat på förråd som de har försökt anpassa efter kundernas behov, med säkerhet och trygga förrådslokaler i fokus. Deras förråd är även rena, torra och uppvärmda, vilket inte alltid är fallet när det kommer till magasineringslokaler.

Det kan vara klokt att använda sig av just en flyttfirma i såna här sammanhang, eftersom man då ofta kan få hjälp med att stuva in sina saker på ett effektivt sätt, och på det sättet kan utnyttja de kvadratmetrar man hyr på ett maximalt sätt. Detta gör att man även kan komma ner i pris, då färre kvadratmetrar ofta innebär ett lägre pris på förrådet.

Även som företag kan man gynnas av magasinering, speciellt i ett läge då företaget ska flytta till mer kvadratsmarta lokaler, eller då man kanske står precis i bytet mellan två lokaler och inte har någonstans att göra av sakerna under en vecka. Då kan det vara skönt att ha ett flyttföretag med möjlighet till magasinering, då man i det fallet inte behöver vända sig till ytterligare någon för att hitta en smart lösning på problemet.

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis ActusFlytts åsikter.”