Planera din privatflytt för mindre stress

Att flytta är stressigt både för privatpersoner och företag, framförallt i de fall som arbetet inte förbereds ordentligt. Hantering av möbler och dokument kan vara tungt och utmanande och i värsta fall kan flytten leda till att godset skadas eller förstörs. Genom att anlita professionell hjälp i samband med privatflytt kan du få hjälp med både packning och transport. Något som i sin tur också säkerställer att godset hanteras varsamt under flytten. Fler tips för hur du kan underlätta privat- eller företagsflyttar följer här nedanför:

Rensa ut onödiga tillhörigheter

Många inser inte hur mycket prylar och skräp de samlat på sig under åren. När det väl är dags för flytt så är det svårt att gå igenom allt och att ta beslut om vad som ska slängas eller behållas. Det är också lätt att knyta an känslomässigt till vissa saker, trots att de egentligen inte är användbara. Innan den faktiska flytten inleds är det därför bra att att ägna tid åt att rensa ut möbler, dokument och material som inte behövs fortsättningsvis och som därför heller inte behöver följa med i flytten.

Packa noggrant

Tillhörigheter som inte packas omsorgsfullt eller skyddas ordentligt riskerar att skadas under flytten. Framförallt om de är tillverkade av porslin, glas eller trä, som exempelvis musikinstrument. Vid hantering av sådana saker är det alltså helt avgörande att slå in dem i skyddande tyger eller tidningspapper innan de packas ned. För frakt av gods av det här slaget är det också bra att använda stabilare flyttlådor i trä eller andra stabila material. Dessa lådor bör dessutom märkas
tydligt så att det framgår om innehållet ska hanteras varsamt.

Organisera transporterna

Det är stor skillnad mellan att planera för en flytt och faktiskt genomföra den och även om det sistnämnda kanske låter enkelt i teorin så innebär det mycket arbete i praktiken. Genom att organisera möbler och tillhörigheter direkt efter packning underlättas processen väsentligt. Till exempel kan det vara en bra idé att flytta tyngre eller direkt nödvändiga möbler separat, medan ömtåligt gods kan transporteras senare.

Noggrann godshantering

Hur din flytt fungerar beror också på vem som anlitas för uppdraget och hur firmans personal hanterar dina tillhörigheter. För att säkra en effektiv och smidig flytt bör du alltid kontakta en professionell flyttfirma med gedigen erfarenhet och kompetent personal. Kontakta ActusFlytt i samband med din företags eller privatflytt i Stockholm och passa samtidigt på att fråga om vilka magasinerings eller städtjänster de erbjuder. Mer information hittar du alltid på ActusFlytt webbplats.

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis ActusFlytts åsikter.”