Tips för att packa ömtåliga kontorsinventarier

När ett företag väljer att flytta till nya lokaler är anledningen oftast tillväxt eller expansion och de nuvarande lokalerna rymmer inte längre all personal. Precis som för privatpersoner, är det även tröttsamt för företag att flytta men framförallt tar det onödig tid som istället kan läggas på viktiga arbetsuppgifter. För att inte störa den dagliga verksamheten alltför mycket väljer de flesta företag att anlita en flyttfirma som sköter hela processen.Övergångsperioden för att flytta till en ny plats kan vara komplicerat, särskilt om man inte noggrant konsulterat och gått igenom hela flytten med en flyttfirma, se därför till att alltid gå igenom med den anlitade flyttfirman vad som behöver göras och bekräfta datum och tid så inga missförstånd uppstår.

Om man har en mindre verksamhet kanske man hinner packa ner kontorsmaterial som datorer, pärmar, dokument mm på egen hand och överlåter bara själva transporten av möbler och kartonger till en flyttfirma. Fördelen med att anlita en flyttfirma för hela processen d.v.s. även momenten att packa ner allt i flyttlådor är att en flyttfirma har erfarenhet och vet hur man packar på bästa sätt för att undvika skador på utrustning.

Vill man trots detta packa själv finns det några saker som kan vara bra att ha i åtanke. Nedan nämns några tips som kan komma till nytta vid en flytt.

Användning av rätt hjälpmedel

Användning av bubbelplast, högkvalitativa flyttkartonger, pappersförpackningar och tejp kommer att hjälpa företag att packa sina tillhörigheter på rätt sätt.

Separera objekt

Ömtåliga saker bör packas separat och skyddas med bubbelplast. Börja alltid med att placera tyngre saker längst ned i kartongen. Lättare objekt ska placeras på toppen. Märk varje låda med ett nummer eller skriv i vilket rum lådan ska placeras för att undvika förvirring.

Pålitlig flyttfirma

Dokument som innehåller viktig information om kunder, ekonomi, personal etc måste såklart följa med vid en flytt och det är viktigt att sådant material hanteras försiktigt. En bra flyttfirma kommer inte bara att kunna utföra flytten inom den utsatta tidsfristen men kommer också att hantera möbler, datorer och viktigt dokumentering med yttersta omsorg och försiktighet. De kommer att vara noga med att organisera alla akter för att förhindra förväxling under flyttprocessen. Man bör välja en flyttkonsult som erbjuder försäkring i händelse av skador på material som flyttas.

Konsulter i Stockholm

Actus Flytt är en flyttkonsult i Stockholm, de erbjuder ett all inclusive-paket för företag- och privatflytt. Läs mer om tjänsterna och få offert för din flytt.

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis ActusFlytts åsikter.”