Tips inför privatflytt eller företagsflytt i Stockholm

Att packa ihop och flytta kan vara en väldigt stressig process. Enligt “Holmes-­‐Rahes Stress Inventory” klassas en flytt som en stor livshändelse som bidrar till en hel del stress och till och med ångest hos många människor. Men vad är det som vi upplever som så stressigt? Jo, att byta adress kan faktiskt innebära att du samtidigt byter ut din vardag till något nytt och ibland okänt. Vi flyttar från vår trygga zon och börjar om på en ny plats. Till råga på allt ska vi dessutom packa ner våra ägodelar, städa, ordna med transport och ställa allt till rätta igen i vårt nya hem eller kontor.

En annan faktor som kan bidra till stress är transporteringen av våra tillhörigheter. Vi oroar oss för att saker ska gå sönder eller komma bort i flytten. Förutom detta är det dessutom väldigt fysiskt påfrestande att gå igenom en flytt på egen hand.

Följande är tips på vad du kan göra för att minska risken för att bli stressad medan du är inne i flyttprocessen:

Förbered dig med listor

Gör en lista över alla dina tillhörigheter och inventarier, stora som små. I listan kan du sedan kategorisera de saker som du planerar att spara, som du ska skänka bort, magasinera och göra dig av med. Listor är ett bra sätt att skapa klarhet när du känner att flyttkaoset blir för påtagligt.

Gör en tidsplanering

Att ha dåligt med tid och stressa igenom momenten kan göra att du packar fel eller glömmer att packa ner saker över huvud taget. Genom att sätta upp en tidsplanering för när det ska städas, packas, hyras flyttsläp osv. kan du utnyttja tiden mer effektivt.

Packning och märkning

Ta ett rum i taget när du packar och märk alla lådor efter vad de innehåller. Du kan även fota av de lådor du packat färdigt för att sedan jämföra med allt som kommit fram till din nya bostad eller ditt nya kontor.

Anlita en flyttfirma

Om du har budget för det kan du tjäna mycket på att anlita professionella flyttfirmor i Stockholm. På så vis slipper du både den fysiska och mentala påfrestningen flytten kan innebära ochkan istället njuta av din nya lokal/bostad.

Ta hjälp av familj och vänner

En delad börda är lättare att bära. Hör med din familj, vänner och bekanta om de har möjlighet att hjälpa dig med din flytt. Erbjud dig att hjälpa till nästa gång de står inför en flytt eller bjud dem på en bit mat för att övertala!

Om du vill slippa stressa helt och hållet kan du vända dig till flyttfirman ActusFlytt& Express. De hjälper dig med din privata flytt eller din företagsflytt i Stockholm.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos ActusFlytt.”